ЄРЕТИККатегории Тарас Шевченко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал (Поема) Злi сусiди запалили хату у свого сусiди, нагрiлись, але залишили тлiти iскру, яка стала згасати. Цi злi сусiди — нiмцi, якi роз'єднали велику слов'янську сiм'ю i призвели до усобиць мiж братами. Вороги поневолили сусiднi народи, загарбавши ïхнi землi. Але серед слов'янства з'явився пророк, покликаний з'єднати слов'янськi народи, засвiтити свiточ правди, волi з тiєï iскри братства, що вже дотлiвала на попелищi. Цей пророк — Павло Шафарик, чеський iсторик, видатний дiяч чеського i словацького Вiдродження, який проголосив iдею єдностi слов'ян. Йому й присвятив Шевченко розповiдь про ще одного славного чеха — Яна Гуса. Безмежна влада Папи Римського як суддi, законодавця i священнослужителя завдала чимало лиха i страждань народам багатьох краïн. I тодi Ян Гус вирiшив викрити Папу. Пiд час проповiдi у Вiфлiємськiй каплицi в Празi вiн гостро критикував Папу та його посiпак — ченцiв усiх рангiв i розiрвав папську буллу, що надавала вiдпущення грiхiв кожному, хто мав грошi. Iрiхи вiдпускалися навiть п'янiй повiï, котра на нечесно заробленi грошi купила собi буллу. Чеснi ж люди, якщо вони були бiднi, не могли здобути вiдпущення грiхiв. Самi ж католицькi ченцi поводилися, як розбiйники, злодiï i розпусники — грабували народ, пускали по свiту байстрят. Чутка про смiливий вчинок Гуса дiйшла до Ватикану i Авiньйона — до обох тодiшнiх папських столиць. Ченцi, якi весь час гризлися за кардинальську митру, об'єдналися проти Яна Гуса. У Констанцi зiбрали собор, на який з'ïхалося багато ченцiв, прелатiв та вельмож. Туди було викликано й Гуса. Прихильники його не пускали в Констанцу свого ватажка, сам вiн вирiшив довести свою правду i пiшов на собор: Мов кедр серед поля Ливанського, — у кайданах Став Гус перед ними! I окинув нечестивих Орлiми очима. Затрусились, побiлiли, Мовчки озирали Мученика. Вороги Гуса не дали йому сказати на судi жодного слова, визнали єретиком (боговiдступником) i присудили до спалення на вогнищi. Вранцi наступного дня мужнього чеха у кайданах привели на аутодафе. Ян Гус молився за людей, i голос його бринiв, аж поки праведного не вкрило димом i вiн замовк. Коли вогонь погас, вiтром розвiяло попiл, i простi люди побачили на папськiй тiарi червоного змiя. А ченцi, спiваючи молитви, розiйшлися по трапезних святкувати свою перемогу. Зiйшлися чехи, взяли землi з — пiд вогнища i пiшли з нею в Прагу. Ченцi осудили i спалили Яна Гуса, та не спалили Божого слова. Не знали вони, що замiсть гуся (Яна Гуса) вилетить з — за хмари орел i розклює папську тiару. Той орел — Ян Жижка, нацiональний герой Чехiï, видатний дiяч революцiйного руху гуситiв — прихильникiв Гуса. Вiн махнув булавою, пiднявши народне повстання проти гнобителiв.

Метки ЄРЕТИК, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЛIТЕРАТУРА XIX СТОРIЧЧЯ, ТАРАС, ШЕВЧЕНКО, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ЄРЕТИК