Iван ПIдковаКатегории Тарас Шевченко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Було колись в Украïнi, що запорожцi панували, добуваючи славу та свободу. Тепер минули тi часи, тiльки вiтер нишком у полi з вiтром говорить про волю. Було колись добре жити на Вкраïнi, згадаєш — i серце спочине. Чорна хмара вкриває небо й сонце. Синє море звiрюкою стогне i виє. Козаки на байдаках виходять у море погуляти. Хвилi кругом як тi гори, а козакам того тiльки й треба, пливуть собi та спiвають. Попереду отаман веде, куди знає. Закрутив чорнi вуса, пiдняв шапку — човни стали. I подає команду — рушати до самого Царграду, до султана в гостi. Козаки готовi, отаман дякує ïм. Синє море кипить, а пан-отаман знову походжає та на хвилю поглядає. Коментар Козаки здавна славилися своïми морськими походами, своєю кмiтливiстю та винахiдливiстю в них. Вони визволяли iз полону братiв християн, били ворогiв, брали велику здобич. Згадка про минулу славу, вiдважних та мудрих отаманiв повинна була б пробудити в сучасникiв поета й нащадкiв прагнення до боротьби за волю й незалежнiсть, мужнiсть та рiшучiсть у двобоï з ворогами.

Метки Iван Пiдкова, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Iван ПIдкова