ПричиннаКатегории Тарас Шевченко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал (Балада) Буря на Днiпрi. Горами зiймаються величезнi хвилi, гнуться пiд поривами шаленого вiтру високi верби. А на березi, бiля гаю, щось бiле блукає, схоже на русалку. Нi, то не русалка, а дiвчина, що ïï ворожка зробила причинною, аби менше сумувала за молодим козаком. Торiк вiн пiшов у похiд, обiцяв повернутися, та чомусь не ïхав. Дiвчина-сирота щиро полюбила козака i побивалася за ним, не знаючи, чи вiн живий, чи, може загинув; чи кохає ïï, чи знайшов собi iншу. Так вона ходила берегом, а тим часом з води повиринали русалки i залоскотали причинну. Вранцi з дiброви виïхав козак, кiнь його вороненький ледве ступав, спотикався. Доïхав до того дуба, де розлучився з коханою дiвчиною, i побачив ïï: Вона! Боже милий! Бач, заснула виглядавши. Моя сизокрила! Кинув коня та до неï: Боже ти мiй, боже! Кличе ïï та цiлує... Нi, вже не поможе! За що ж вони розлучили Мене iз тобою? Зареготавсь, розiгнався — Та в дуб головою! Невдовзi проходили там дiвчата, що йшли в поле жати. Побачили коня i козака з дiвчиною, думали, що вони сплять, i хотiли ïх злякати, але зрозумiли, що тi мертвi, — i втекли. Козака i дiвчину, як сирiт, поховали громадою. Насипали край дороги двi могили в житi, посадили над козацькою могилою явiр та ялину, а над дiвчиною — червону калину. На гiлках спiвають птахи, поки зiйде мiсяць i повиходять з Днiпра русалки.

Метки ПРИЧИННА, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЛIТЕРАТУРА XIX СТОРIЧЧЯ, ТАРАС, ШЕВЧЕНКО, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Причинна