Тарасова нIчКатегории Тарас Шевченко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Сидить козак на розпуттi, грає та спiває про козацьку славу. Навкруг нього зiбралася громада. Зажурилася Украïна, бо нiхто ïï не рятує; козацтво гине, вiру запродано, як галич (галки) поле криють ляхи, унiати. Прокочуються козацькi повстання Наливайка, Кравчини, Павлюги. А це обiзвався Тарас Трясило, орел сизий. Вже не три днi, не три ночi б'ється Трясило, iзнемiгся, а поляки на чолi з Конецпольським радiють, бенкетують. Тарас зiбрав козакiв на раду. Вирiшили, що наступати будуть вночi. Як зiйшов мiсяць, ревнули гармати. Розпочалася велика битва — полягли всi ляшки-панки. Над рiчкою, в чистiм полi могила чорнiє. Де кров текла козацькая, трава зеленiє. Згадає козак гетьманщину та й заплаче. Слухають люди кобзаря, сльози втирають. А кобзар тут же з журби як заграє веселоï, щоб iз ворогiв покепкувати. Коментар В основi поеми — iсторична подiя — розгром повсталими козаками на чолi з гетьманом Тарасом Трясилом польського вiйська гетьмана С. Конецпольського. Зображення й поетичне осмислення iсторичного факту подається в обрамленнi — як зустрiч iз кобзарем, який спiває iсторичнi пiснi й думи, натякаючи сучасникам та нащадкам про негiднiсть боротьби за свою волю.

Метки Тарасова нiч, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Тарасова нIч