ВЕЛИКИЙ ЛЬОХКатегории Тарас Шевченко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал (Поема (мiстерiя)) Три душi Через село Суботiв летiли i сiли на хрестi староï церкви три бiлi пташки — три людськi душi, що ïх через грiхи святий Петро не пускає у рай: Бо так сказав Петровi Бог: Тойдi у рай ïх повпускаєш, Як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. I Перша душа, що бувши людиною звалася Прiсею. Вона народилась i виросла у селi Суботовi, де тодi мешкала сiм'я Богдана Хмельницього. Всi любили гарну й привiтну дiвчинку. Прiся гралася з Юрком-гетьманенком, сам гетьман носив ïï на руках. А як виросла, до неï стали свататись, i вона вже готувала рушники для старостiв. Та одного разу пiшла по воду i перейшла з повними вiдрами дорогу Богдановi Хмельницькому, як вiн ïхав присягати Москвi. За це ïï не пускають у рай. II Друга душа згадує про подiï, що вiдбулися пiсля того, як петровське вiйсько штурмом взяло Батурин — резиденцiю украïнських гетьманiв. Тодi було вбито полковника Чечеля, соратника Мазепи, i вирiзано майже всiх городян, в тому числi челядь гетьмана: Я меж трупами валялась У самих палатах Мазепиних... Коло мене i сестре i мати Зарiзанi, обнявшися. Зо мною лежали; I насилу — то, насилу Мене одiрвали Од матерi неживоï. Дiвчинку не вбили, а вiддали москалям для розваги, та вона втекла i сховалася на пожарищi. Коли дiвча несло воду, цар Петро I, що якраз повертався з — пiд Полтави, попросив ïï напоïти коня. За те, що напоïла царевого коня, ïï душу не пускають у рай. III Третя душа карається за те, що коли була немовлям, посмiхнулась царицi — лютому ворогу Украïни Катеринi II, яка подорожувала Днiпром, пливучи на золотiй галерi до Канева. Душi полетiли в лiс на нiчлiг. Три ворони На мiсце розкопок прилетiли три ворони, якi є уособленням зла в iсторичнiй долi трьох народiв — украïнського, польського i росiйського. Одна ворона хвалилась, що накоïла лиха бiльше за iнших, бо вона спалила Батурин, загатила Сулу козацькими старшинами (покарання Петром I спiльникiв Мазепи), знищила силу козакiв у вiйнi зi Швецiєю, на будуваннi Петербурга, фортець i Ладозького каналу, задушила в тюрмi славного Полуботка. Друга ворона розповiла, що допомагала польським магнатам, Радзiвiллу та Потоцькому, якi брали участь у повстаннi проти царату, а потiм зрадили свiй народi втекли в Париж. Своïми пiдступними дiями вони ...розлили з рiчку кровi Та в Сибiр загнали Свою шляхту... Третя ворона вихвалялась тим, що передушила шiсть тисяч душ на будiвництвi залiзницi Петербург — Москва, добре служила московським царям — Мучителю (Iвану Грозному) та Петру I, перетворила селян на крiпакiв, розвела страшну силу дворянства в мундирах (чиновникiв). Три лiрники Три лiрники — калiки йшли в Суботiв спiвати людям про Богдана, про козацькi перемоги пiд Яссами, пiд овтими Водами, пiд Берестечком. Поки старцi спали, почалися розкопки льоху. Хотiли знайти там скарби, що залишилися вiд Богдана Хмельницького, а знайшли самi тiльки кiстяки. Iсправник, який керував роботами, дуже лютував. Побив козака Яременка, чия клуня стояла на мiсцi Богданових палат, було побито й калiк — лiрникiв. Мабуть, якби Богдан був живий, то i йому б перепало — заголили б у москалi. Москва розкопала в Суботовi лише малий льох, а Великого ж того льоху Ще й не дошукалась.

Метки ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЛIТЕРАТУРА XIX СТОРIЧЧЯ, ТАРАС, ШЕВЧЕНКО, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ